Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Thứ tư - 14/12/2022 21:24 421 0
Ngày 14/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
ểm tra, giám 1
ểm tra, giám 1

Năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tăng cường toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; chú trọng giám sát có thẩm tra, kiểm tra các cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là trong thực hiện các quy định công khai, minh bạch về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, xác định giá đất, đấu thầu mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, thiết bị y tế, thiết bị giáo dục, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản công, đầu tư công, tổ chức cán bộ... Cùng với đó, nghiêm túc, quyết liệt triển khai nhanh, hiệu quả các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng và triển khai đồng bộ Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thực hiện đúng phương châm kiểm tra đi trước, mở đường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ và chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng trong năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đồng bộ với việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Số lượt cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát trong năm 2022 tăng so với các năm trước. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo thực hiện khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, tham tra, kiểm toán và theo chỉ đạo mới của cấp trên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022. Đồng chí khẳng định, nhiều kết quả đạt được là toàn diện và đáng ghi nhận. Đáng chú ý là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được cấp ủy các cấp coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có nhiều đổi mới. Những kết quả đó đã tạo dấu ấn tốt và sự lan tỏa mạnh trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được coi trọng, làm bài bản, chắc chắn, giải quyết xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đặt ra, giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố và tăng cường niềm tin với Đảng và chính quyền địa phương.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường, phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đánh giá cao Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, đặc biệt là người đứng đầu đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với khối lượng công việc rất lớn. Nhờ đó mà chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nâng lên.

Trên cơ sở thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhất là hiệu lực công tác kiểm tra. Cấp ủy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và điểm tựa vững chắc để ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn một cách hiệu quả của cấp trên đối với cấp dưới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cấp dưới, nhất là cấp cơ sở.

Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023 của tỉnh cũng phải đảm bảo thiết thực, toàn diện, đồng bộ, linh hoạt; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao đảm bảo đúng nguyên tắc quy trình, quy định. Thường xuyên quan tâm kiện toàn bộ máy, quan tâm đào tạo bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự có năng lực, trình độ, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cùng các chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định phải đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển địa phương. Kiểm tra giám sát là công việc hệ trọng, đi trước, mở đường, lấy xây để chống, lấy phòng là chính từ xa, từ sớm, từ cơ sở; phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, không tự thỏa mãn bằng lòng với kết quả đạt được.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là phải tăng cường trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là tại cấp huyện và cơ sở, trong đó tập trung một số nhiệm vụ giải pháp. Đó là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đặc biệt là ở cấp huyện, cấp cơ sở, trong đó, tập trung đổi mới khâu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Phương hướng nhiệm vụ, chương trình kế hoạch hàng năm phải theo đúng phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tránh tình trạng kiểm tra, giám sát dàn trải, chồng chéo.


Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.

Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung các vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, chú trọng dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm như quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, hợp tác công tư, đấu giá, đấu thầu…

Tăng cường giám sát để giúp tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa khuyết điểm vi phạm, không để khuyết điểm nhỏ thành khuyết điểm lớn, không để khuyết điểm một người thành khuyết điểm tập thể. Việc xử lý kỷ luật phải kịp thời không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng nhân văn. Mục đích là làm cho cán bộ đảng viên tiến bộ hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc đánh giá, xử lý các sai phạm phải đặt trong các điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm khách quan, đúng đắn, phù hợp. Công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát huy hiệu quả tác dụng phòng ngừa.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho các tập thể xuất sắc.

Đặc biệt chú ý việc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả việc tổ chức triển khai các thông báo, kết luận, kiến nghị sau công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đảm bảo các nội dung kiến nghị được thực hiện đầy đủ, kịp thời và nghiêm minh.

Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với công tác điều tra truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán, các cơ quan quản lý nhà nước, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra. Rà soát các quy chế phối hợp để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đề cao tính chặt chẽ, khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong thực hiện quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở tất cả các cấp.

Nhân dịp này, nhiều đơn vị có thành tích xuất sắc đã được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022.

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây