Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả

Thứ ba - 18/10/2022 04:09 352 0
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Cụ thể hoá nội dung này, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, từ đó tạo động lực giúp Quảng Ninh đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả1
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả1

Quảng Ninh bước vào triển khai nhiệm vụ năm 2022 - năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tiếp nối thành quả giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”, thực hiện thành công mục tiêu kép năm 2020, 2021. Tuy nhiên, tỉnh cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần; bên cạnh đó, những khó khăn về thị trường tiêu thụ, XNK hàng hóa, đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga - Ukaine, tình trạng cung cấp điện thiếu ổn định, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và một số loại hàng hóa cơ bản tăng cao đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống KT-XH.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện các lĩnh vực công tác theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với chủ đề công tác năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Theo đó, 9 tháng năm 2022, tỉnh đã ban hành 1 nghị quyết, 7 chỉ thị, 7 chương trình hành động và nhiều kết luận, thông báo, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác; đồng thời chỉ đạo và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, các vấn đề phát sinh, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực công tác quan trọng...

Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật. Điển hình như lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển; chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, quyết liệt chỉ đạo triển khai chiến lược vắc-xin “thần tốc” chủ động đi trước, làm trước, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nhờ đó, Quảng Ninh là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất với tỷ lệ bao phủ cao nhất vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1, 2, 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 1, 2 cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; là địa phương đầu tiên tiêm chủng cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và là một trong những địa phương đi đầu tiêm mũi 4 cho các trường hợp có chỉ định tiêm.

Đồng thời với đó, tỉnh cũng chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, kịp thời vấn đề vướng mắc, tồn đọng trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men, sinh phẩm… Quá trình mua sắm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí và chống biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, phân cấp, ủy quyền không hiệu quả.

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/1/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 với mục tiêu giữ vững tỷ lệ 100% bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo phương châm “Dân tin - Đảng cử". Cùng với đó đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật tại huyện Cô Tô; thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Qua đó, được Trung ương đánh giá cao về việc tổ chức thực hiện khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Thông báo số 818-TB/UBKTTW ngày 12/6/2020.

Ngoài những nội dung trên, tỉnh cũng đã chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công 2 năm 2020 và 2021...

Riêng đối với lĩnh vực kinh tế, ngay từ những ngày đầu năm, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy với các giải pháp căn cơ, có tính khả thi. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện; chỉ đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2023 theo Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Đặc biệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tối đa vai trò trụ cột của ngành than, điện và công nghiệp chế biến, chế tạo trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách, nhất là kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để ngành than phát triển ổn định và tăng sản lượng tối đa đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế, bảo đảm không để thiếu than cho sản xuất điện và không để thiếu điện phục vụ sản xuất kinh doanh, cũng như phục vụ đời sống nhân dân.

Cùng với các giải pháp trên, tỉnh cũng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy nhằm phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tạo điều kiện tối đa để các ngành xi măng, điện tử, dệt may, dầu ăn, bột mì... đẩy mạnh sản xuất, gia tăng số lượng sản phẩm, kết nối phát triển thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa.

Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu trong toàn quốc chủ động chỉ đạo thực hiện sớm chủ trương mở cửa du lịch mạnh mẽ, đúng thời điểm, tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất để mở cửa du lịch, đồng thời xây dựng Chương trình mở cửa, phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2022, gắn với triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và những nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã góp phần giúp Quảng Ninh tiếp tục bứt phá vươn lên, giữ vững địa bàn an toàn, linh hoạt, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bức tranh KT-XH có nhiều điểm sáng trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ số tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2022 đạt 10,12%, cao hơn 1,27 điểm % so với cùng kỳ; tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 40.630 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 9,17 triệu lượt, gấp 3,55 lần cùng kỳ. Đây chính là động lực quan trọng để tỉnh hoàn thành toàn bộ những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cả năm.

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây